rabiDatum poslední návštěvy:     11.duben 2004


Popis:     Největší hradní zřícenina se nachází cca 10 km jihovýchodně od města Sušice. Hrad byl pravděpodobně založen ve 13. století. Neexistují žádné zmínky o zakladatelích a prvních majitelích hradu. Předpokládá se, že patřil hrabatům z Bogenu a později z Wittelsbachu. Z této doby pochází mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením Součástí českých zemí se hrad stal až koncem 13. století, kdy se majiteli stali páni z Velhartic. První písemně potvrzení majitelé byli Švihovští z Rýzmberka, kteří hrad vlastnili téměř 200 let. Hrad dostavěli do jeho konečné podoby, vybudovali obytné i hospodářské budovy a předhradí. Hrad byl dvakrát obléhán a dobyt husity (1420 a 1421). Při druhém obléhání zde přišel Jan Žižka o své druhé oko. Za obléhání byl hrad značně poškozen, ale majitel Jan z Rýzmberka dostal od krále Zikmunda prostředky na obnovu. Koncem 15. století ho získal Půta II. Švihovský z Rýzmberka, který zastával vysoké státnické funkce a hrad vzkvétal. Rabí bylo povýšeno na město. Hrad byl upravován a bylo započato s výstavbou dělostřeleckého opevnění s baštami, které ale nebylo dokončeno. Dalšími majiteli byli synové Půty, kteří se však zadlužili a museli majetek rozprodávat. Hrad tak přecházel od majitele k majiteli a jeho sláva upadala. Velkou zkázu utrpěl v období třicetileté války díky četným nájezdům Švédů. Od roku 1708 byly už trosky hradu majetkem kardinála Jana Filipa z Lamberka. Lamberkové však hrad neužívali a ten se stal zdrojem stavebního materiálu pro obyvatele okolí. Císař Leopold I. dokonce nařídil zboření hradu. Naštěstí k tomu nedošlo a potomci Lamberků roku 1920 zříceninu darovali za symbolickou 1 Kč Spolku pro zachování uměleckých, historických a přírodních památek v okresech pošumavských. Spolek začal se záchrannými pracemi. V roce 1954 hrad přešel do rukou státu a v 80. letech 20. století došlo na rozsáhlou rekonstrukci hradu. V současné době je majitelem hradu Správa národního památkového ústavu.


Lokace:     Plzeňský kraj, okres Klatovy, obec Rabí


GPS:     49°16'45.155"N, 13°37'05.607"E

 

Přístup:    Hrad je snadno přístupný přímo z obce Rabí.


Turistická známka:     Základní č.108     náhled

Turistická mapa v novém okně


Mapa KČT:     Č.68 - Pootaví-Sušicko a Strakonicko


Odkaz:     Hrad Rabí

 

Naše poznámky: